نکته :  بعد از تکمیل کامل فرم و به محض فشردن دکمه ثبت نام، ثبت نام شما انجام می پذیرد. به این راحتی.

ثبت نام لطفا ایمیل  و شماره همراه خود را با دقت وارد نمایید، زیرا هم برای بازیابی پسورد در هنگام فراموشی نیاز خواهید داشت و نیز تمامی اطلاعات سفارش به ایمیل و همراه شما ارسال خواهد شد.