تیون هنگ درام

تیون هنگ درام چیست؟ آیا هنگ درام من تیون است؟

بیشتر در مورد تیون هنگ درام بدانیم تیون هنگ درام یکی از سوالات اساسی علاقه مندان و هنرجویان هنگ درام است. قبلا در مورد هفت معیار اساسی...

ادامه مطلب

گام و اسکیل هنگ درام

معرفی کامل و جامع گام و اسکیل های هنگ درام (264 اسکیل)

آشنایی کامل با ملودینگ ، گام و اسکیل هنگ درام گام و اسکیل هنگ درام چرا اینقدر اهمیت دارد. وقتی برای اولین بار صدای زیبای هنگ درام به گ...

ادامه مطلب

آموزش تئوری موسیقی

تئوری موسیقی به زبان ساده ، آموزش گام و اسکیل (قسمت اول)

گام و اسکیل را بیشتر بشناسیم گام و اسکیل و دانستن تعاریف و کاربرد آن برای شما که حتی تفننی میخواهید نوازندگی کنید هم مهم است. وقتی ش...

ادامه مطلب

زنگ زدگی هنگ درام

هنگ درام خود را چگونه از زنگ زدگی محافظت کنم؟

مراقبت هنگ درام از زنگ زدگی؟ زنگ زدگی هنگ درام یا تانگ درام کابوسی که میتواند شیرینی داشتن آن را تلخ نماید. هنگ درام ساز بسیار گران ...

ادامه مطلب

آموزش هنگ درام

آموزش هنگ درام : با واژگان تخصصی هنگ درام آشنا شویم

آموزش هنگ درام و واژگان تخصصی آموزش هنگ درام با واژگان تخصصی آن کاملا درآیخته است و هنرجو برای نواختن ناچار از آموختن کلمات تخصصی اس...

ادامه مطلب